Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 261

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 253
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 218
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 207
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 213
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 202
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 219
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 249
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 228
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 229
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 232
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 209

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 193

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 222

Pobierz wszystkie dokumenty