Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017-12-29 189

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017-12-29 143

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017-12-29 193
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017-12-29 158
Formularz oferty doc 413,0 2017-12-29 153
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017-12-29 151
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017-12-29 139
Projket umowy doc 564,5 2017-12-29 157
Przedmiar robót pdf 241,9 2017-12-29 183
STWIORB pdf 1408,3 2017-12-29 156
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017-12-29 161
Wykaz osób doc 402,0 2017-12-29 155
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017-12-29 154

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018-01-10 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018-01-17 149

Pobierz wszystkie dokumenty