Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.41.2017

"Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w centrum Sołectwa Suchoraba"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do zamówieniu doc 59,2 2017.12.29 248

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 422,5 2017.12.29 169

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 24361,3 2017.12.29 237
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 380,8 2017.12.29 205
Formularz oferty doc 413,0 2017.12.29 195
Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych doc 396,5 2017.12.29 200
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 440,5 2017.12.29 189
Projket umowy doc 564,5 2017.12.29 205
Przedmiar robót pdf 241,9 2017.12.29 237
STWIORB pdf 1408,3 2017.12.29 211
Wykaz robót budowlanych doc 399,5 2017.12.29 217
Wykaz osób doc 402,0 2017.12.29 213
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 377,4 2017.12.29 198

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 377,6 2018.01.10 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 377,2 2018.01.17 208

Pobierz wszystkie dokumenty