Szczegóły ogłoszenia

CRZP/137/2017/AEZ

"Dostawa i uruchomienie okrętowej oczyszczalni wód balastowych dla statku Dar Młodzieży - 4"

Akademia Morska w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
634961-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 81,2 2017-12-20 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie_2) doc 282,5 2017-12-20 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty na dostawy (po zmianie SIWZ_2) doc 322,0 2017-12-20 23
2_Specyfikacja techniczna docx 594,2 2017-12-20 39
2_Specyfikacja techniczna rysunki 1 rar 152533,1 2017-12-20 35
2_Specyfikacja techniczna rysunki 2 rar 46157,4 2017-12-20 29
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 53,0 2017-12-20 42
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 69,0 2017-12-20 25
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2017-12-20 25
7_Wzór umowy docx 67,4 2017-12-20 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 291,3 2017-12-28 15
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 pdf 695,1 2017-12-29 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1188,7 2017-12-29 14
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 1898,3 2017-12-29 13
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 347,4 2017-12-29 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
500081630-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 pdf 42,2 2017-12-28 14
500083250-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 pdf 32,8 2017-12-29 14
Informacja z otwarcia pdf 550,3 2018-01-03 14
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 278,9 2017-12-28 14

Pobierz wszystkie dokumenty