Szczegóły ogłoszenia

CRZP/137/2017/AEZ

"Dostawa i uruchomienie okrętowej oczyszczalni wód balastowych dla statku Dar Młodzieży - 4"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
634961-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 81,2 2017.12.20 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ (po zmianie_2) doc 282,5 2017.12.20 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty na dostawy (po zmianie SIWZ_2) doc 322,0 2017.12.20 59
2_Specyfikacja techniczna docx 594,2 2017.12.20 78
2_Specyfikacja techniczna rysunki 1 rar 152533,1 2017.12.20 70
2_Specyfikacja techniczna rysunki 2 rar 46157,4 2017.12.20 64
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 53,0 2017.12.20 77
4_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 69,0 2017.12.20 60
5_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 52,5 2017.12.20 60
7_Wzór umowy docx 67,4 2017.12.20 64

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 291,3 2017.12.28 56
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_2 pdf 695,1 2017.12.29 52

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_1 pdf 1188,7 2017.12.29 51
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_2 pdf 1898,3 2017.12.29 49
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ_3 pdf 347,4 2017.12.29 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
500081630-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 pdf 42,2 2017.12.28 50
500083250-N-2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2 pdf 32,8 2017.12.29 51
Informacja z otwarcia pdf 550,3 2018.01.03 55
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pdf 278,9 2017.12.28 51

Pobierz wszystkie dokumenty