Szczegóły ogłoszenia

47/PN/MN/2017

"Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 158,9 2017-12-07 72

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 pdf 157,4 2018-02-12 23
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik częściowy pdf 155,4 2018-01-11 51

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 62,6 2017-12-15 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ pdf 440,5 2017-12-07 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017-12-07 64
formularz asortymentowo - cenowy xls 52,0 2017-12-07 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2017-12-07 59
projekt umowy pdf 156,8 2017-12-07 63
wzór oferty dostawy doc 110,0 2017-12-07 65
załącznik do zestawienia ofert pdf 114,8 2017-12-18 57

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi pdf 200,8 2017-12-12 65
Odpowiedzi 2 i zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 146,7 2017-12-15 64

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT pdf 97,1 2017-12-18 62

Pobierz wszystkie dokumenty