Szczegóły ogłoszenia

47/PN/MN/2017

"Zakup i dostawa sterylnych jednorazowych narzędzi laparaskopowych na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach"

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 158,9 2017.12.07 98

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 pdf 157,4 2018.02.12 59
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wynik częściowy pdf 155,4 2018.01.11 91

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 62,6 2017.12.15 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ pdf 440,5 2017.12.07 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017.12.07 97
formularz asortymentowo - cenowy xls 52,0 2017.12.07 139
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,1 2017.12.07 95
projekt umowy pdf 156,8 2017.12.07 93
wzór oferty dostawy doc 110,0 2017.12.07 94
załącznik do zestawienia ofert pdf 114,8 2017.12.18 82

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
odpowiedzi pdf 200,8 2017.12.12 96
Odpowiedzi 2 i zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 146,7 2017.12.15 96

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZBIORCZE_ZESTAWIENIE_OFERT pdf 97,1 2017.12.18 94

Pobierz wszystkie dokumenty