Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-44/17

"Prace remontowe Rektorat Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2017.12.01 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,7 2017.12.01 233

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.12.01 211
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 392,0 2017.12.01 339
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017.12.01 193
Rzut pdf 311,5 2017.12.01 230
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pdf 477,6 2017.12.01 229
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017.12.01 209
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.12.01 203

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017.12.18 172

Pobierz wszystkie dokumenty