Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-44/17

"Prace remontowe Rektorat Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,5 2017-12-01 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,7 2017-12-01 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-12-01 152
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pdf 392,0 2017-12-01 233
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2017-12-01 145
Rzut pdf 311,5 2017-12-01 178
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót pdf 477,6 2017-12-01 167
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,6 2017-12-01 154
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-12-01 153

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2017-12-18 126

Pobierz wszystkie dokumenty