Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-43/17

"Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.12.01 336

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017.12.01 192

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017.12.01 202
Opis Przedmioty Zamówienia pdf 2047,7 2017.12.01 225
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.12.01 179
Projekt Budowlany pdf 7755,5 2017.12.01 241
STWiOR pdf 1165,5 2017.12.01 191
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.12.01 177
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.12.01 223

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017.12.06 172

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017.12.18 174
załacznik do projektu budowlanego docx 28,8 2017.12.06 184

Pobierz wszystkie dokumenty