Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-43/17

"Remont pomieszczeń, instalacji hydrantowej przy ul. Dąbrowskiego 69, 71, 73 "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-12-01 294

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 52,0 2017-12-01 173

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2017-12-01 174
Opis Przedmioty Zamówienia pdf 2047,7 2017-12-01 195
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017-12-01 160
Projekt Budowlany pdf 7755,5 2017-12-01 209
STWiOR pdf 1165,5 2017-12-01 170
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017-12-01 158
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-12-01 190

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,7 2017-12-06 152

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2017-12-18 150
załacznik do projektu budowlanego docx 28,8 2017-12-06 160

Pobierz wszystkie dokumenty