Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017.11.28 315

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017.11.28 227

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017.11.28 209
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 196
opis doc 45,5 2017.11.28 205
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.11.28 197
przekrój pdf 2394,0 2017.11.28 210
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017.11.28 233
rzut I piętra pdf 3411,5 2017.11.28 210
rzut II piętra pdf 3247,8 2017.11.28 196
rzut III piętra pdf 3363,9 2017.11.28 186
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017.11.28 200
rzut V piętra pdf 3125,3 2017.11.28 184
specyfikacja doc 114,5 2017.11.28 213
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.11.28 191
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017.11.28 197

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.12.05 185

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.13 186

Pobierz wszystkie dokumenty