Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017.11.28 335

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017.11.28 248

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017.11.28 231
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 212
opis doc 45,5 2017.11.28 220
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.11.28 217
przekrój pdf 2394,0 2017.11.28 227
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017.11.28 248
rzut I piętra pdf 3411,5 2017.11.28 228
rzut II piętra pdf 3247,8 2017.11.28 219
rzut III piętra pdf 3363,9 2017.11.28 199
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017.11.28 215
rzut V piętra pdf 3125,3 2017.11.28 201
specyfikacja doc 114,5 2017.11.28 222
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.11.28 208
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017.11.28 220

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.12.05 196

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.13 200

Pobierz wszystkie dokumenty