Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017-11-28 291

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017-11-28 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017-11-28 184
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017-11-28 178
opis doc 45,5 2017-11-28 185
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017-11-28 179
przekrój pdf 2394,0 2017-11-28 188
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017-11-28 220
rzut I piętra pdf 3411,5 2017-11-28 189
rzut II piętra pdf 3247,8 2017-11-28 184
rzut III piętra pdf 3363,9 2017-11-28 168
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017-11-28 176
rzut V piętra pdf 3125,3 2017-11-28 172
specyfikacja doc 114,5 2017-11-28 197
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017-11-28 173
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017-11-28 186

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017-12-05 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017-12-13 173

Pobierz wszystkie dokumenty