Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017-11-28 244

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017-11-28 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017-11-28 140
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017-11-28 138
opis doc 45,5 2017-11-28 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017-11-28 143
przekrój pdf 2394,0 2017-11-28 142
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017-11-28 171
rzut I piętra pdf 3411,5 2017-11-28 143
rzut II piętra pdf 3247,8 2017-11-28 142
rzut III piętra pdf 3363,9 2017-11-28 128
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017-11-28 128
rzut V piętra pdf 3125,3 2017-11-28 131
specyfikacja doc 114,5 2017-11-28 153
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017-11-28 139
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017-11-28 140

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017-12-05 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017-12-13 133

Pobierz wszystkie dokumenty