Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017.11.28 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017.11.28 243

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017.11.28 216
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 207
opis doc 45,5 2017.11.28 214
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.11.28 211
przekrój pdf 2394,0 2017.11.28 222
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017.11.28 245
rzut I piętra pdf 3411,5 2017.11.28 221
rzut II piętra pdf 3247,8 2017.11.28 215
rzut III piętra pdf 3363,9 2017.11.28 194
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017.11.28 210
rzut V piętra pdf 3125,3 2017.11.28 198
specyfikacja doc 114,5 2017.11.28 218
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.11.28 199
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017.11.28 217

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.12.05 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.13 194

Pobierz wszystkie dokumenty