Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017.11.28 307

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017.11.28 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017.11.28 204
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 191
opis doc 45,5 2017.11.28 201
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.11.28 189
przekrój pdf 2394,0 2017.11.28 203
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017.11.28 229
rzut I piętra pdf 3411,5 2017.11.28 202
rzut II piętra pdf 3247,8 2017.11.28 193
rzut III piętra pdf 3363,9 2017.11.28 181
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017.11.28 194
rzut V piętra pdf 3125,3 2017.11.28 180
specyfikacja doc 114,5 2017.11.28 207
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.11.28 185
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017.11.28 194

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.12.05 178

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.13 184

Pobierz wszystkie dokumenty