Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-41/17

"Remont powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na poziomie od II piętra do V piętra w budynku Głównym Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,6 2017.11.28 343

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,1 2017.11.28 254

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja zdjęciowa doc 1728,0 2017.11.28 237
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 219
opis doc 45,5 2017.11.28 224
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2017.11.28 222
przekrój pdf 2394,0 2017.11.28 232
Remont powłoki malarskiej - przedmiar pdf 44,8 2017.11.28 254
rzut I piętra pdf 3411,5 2017.11.28 233
rzut II piętra pdf 3247,8 2017.11.28 224
rzut III piętra pdf 3363,9 2017.11.28 205
rzut IV piętra pdf 3164,7 2017.11.28 222
rzut V piętra pdf 3125,3 2017.11.28 206
specyfikacja doc 114,5 2017.11.28 232
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,7 2017.11.28 214
Wzór umowy na roboty budowlane doc 130,5 2017.11.28 226

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2017.12.05 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2017.12.13 209

Pobierz wszystkie dokumenty