Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-40/17

"Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.11.28 351

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,7 2017.11.28 268

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 277
OPZ - ogrodzenie pdf 1809,0 2017.11.28 278
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.11.28 271
przedmiar robót pdf 663,7 2017.11.28 281
STWiOR pdf 4170,4 2017.11.28 273
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,0 2017.11.28 263
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.28 281

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.13 254

Pobierz wszystkie dokumenty