Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-40/17

"Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017-11-28 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,7 2017-11-28 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017-11-28 58
OPZ - ogrodzenie pdf 1809,0 2017-11-28 68
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017-11-28 58
przedmiar robót pdf 663,7 2017-11-28 78
STWiOR pdf 4170,4 2017-11-28 54
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,0 2017-11-28 59
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017-11-28 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017-12-13 26

Pobierz wszystkie dokumenty