Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-40/17

"Prace remontowe - boisko przy ul. Dąbrowskiego 66/72 - ogrodzenie "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2017.11.28 362

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,7 2017.11.28 296

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2017.11.28 290
OPZ - ogrodzenie pdf 1809,0 2017.11.28 291
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2017.11.28 289
przedmiar robót pdf 663,7 2017.11.28 310
STWiOR pdf 4170,4 2017.11.28 283
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,0 2017.11.28 276
Wzór umowy na roboty budowlane doc 131,0 2017.11.28 291

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017.12.13 267

Pobierz wszystkie dokumenty