Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/10/17

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,0 2017.11.28 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 53,2 2017.11.28 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.28 153
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017.11.28 164
Szczegółowy opis zamówienia doc 34,1 2017.11.28 207
Wzór oferty na dostawy doc 23,7 2017.11.28 160
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,2 2017.11.28 167

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,4 2017.12.21 147

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2018.01.08 137

Pobierz wszystkie dokumenty