Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/10/17

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,0 2017.11.28 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 53,2 2017.11.28 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.11.28 175
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017.11.28 191
Szczegółowy opis zamówienia doc 34,1 2017.11.28 229
Wzór oferty na dostawy doc 23,7 2017.11.28 181
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,2 2017.11.28 193

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,4 2017.12.21 174

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2018.01.08 159

Pobierz wszystkie dokumenty