Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/10/17

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,0 2017-11-28 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 53,2 2017-11-28 32

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-11-28 26
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017-11-28 23
Szczegółowy opis zamówienia doc 34,1 2017-11-28 54
Wzór oferty na dostawy doc 23,7 2017-11-28 26
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,2 2017-11-28 28

Pobierz wszystkie dokumenty