Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/10/17

"Dostawa produktów leczniczych przeciwwirusowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 38,0 2017-11-28 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 53,2 2017-11-28 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017-11-28 89
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,2 2017-11-28 94
Szczegółowy opis zamówienia doc 34,1 2017-11-28 131
Wzór oferty na dostawy doc 23,7 2017-11-28 96
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 30,2 2017-11-28 105

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,4 2017-12-21 87

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2018-01-08 46

Pobierz wszystkie dokumenty