Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-653/17

"Dostawa 1 szt. zestawu komputerowego dla WEAIiIB - KC-zp.272-653/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 139,9 2017.11.22 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 167,5 2017.11.22 150

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,1 2018.01.03 104
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 237,5 2017.11.22 155
Wzór formularza oferty doc 47,5 2017.11.22 167
Wzór umowy - dostawy doc 79,0 2017.11.22 150

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd653 xml 120,8 2017.11.22 154
Informacja z otwarcia ofert doc 22,8 2018.01.03 111

Pobierz wszystkie dokumenty