Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-681/17

"dostawa 2 sztuk laptopów dla Studium Języków Obcych KC-zp.272-681/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 134,8 2017-11-22 82

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 150,0 2017-11-22 67

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ doc 221,0 2017-11-22 75
Wzór formularza oferty - dostawy doc 48,0 2017-11-22 78
Wzór umowy - dostawy doc 70,5 2017-11-22 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ESPD xml 231,6 2017-11-22 76
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018-01-02 34

Pobierz wszystkie dokumenty