Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/17

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,1 2017.11.21 450

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,5 2017.11.21 242

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.21 231
formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2017.11.21 226
formularz cenowy nr 2 doc 47,5 2017.11.21 229
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,8 2017.11.21 221
Opis przedmiotu zamówienia doc 58,0 2017.11.21 230
Projekt umowy doc 67,0 2017.11.21 225
Wzór formularza oferty doc 49,0 2017.11.21 222
zmieniony Projekt umowy doc 66,5 2017.12.07 183

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2017.12.07 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017.12.28 152

Pobierz wszystkie dokumenty