Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/17

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,1 2017-11-21 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,5 2017-11-21 72

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-11-21 60
formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2017-11-21 62
formularz cenowy nr 2 doc 47,5 2017-11-21 62
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,8 2017-11-21 63
Opis przedmiotu zamówienia doc 58,0 2017-11-21 70
Projekt umowy doc 67,0 2017-11-21 63
Wzór formularza oferty doc 49,0 2017-11-21 59
zmieniony Projekt umowy doc 66,5 2017-12-07 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2017-12-07 19

Pobierz wszystkie dokumenty