Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/17

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,1 2017.11.21 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,5 2017.11.21 233

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.21 220
formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2017.11.21 220
formularz cenowy nr 2 doc 47,5 2017.11.21 221
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,8 2017.11.21 212
Opis przedmiotu zamówienia doc 58,0 2017.11.21 220
Projekt umowy doc 67,0 2017.11.21 220
Wzór formularza oferty doc 49,0 2017.11.21 215
zmieniony Projekt umowy doc 66,5 2017.12.07 169

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2017.12.07 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017.12.28 141

Pobierz wszystkie dokumenty