Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-13/17

"Dostawa energii elektrycznej do zasilania obiektów Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,1 2017.11.21 412

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 54,5 2017.11.21 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.11.21 202
formularz cenowy nr 1 doc 38,0 2017.11.21 208
formularz cenowy nr 2 doc 47,5 2017.11.21 204
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 95,8 2017.11.21 198
Opis przedmiotu zamówienia doc 58,0 2017.11.21 210
Projekt umowy doc 67,0 2017.11.21 195
Wzór formularza oferty doc 49,0 2017.11.21 201
zmieniony Projekt umowy doc 66,5 2017.12.07 158

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 24,4 2017.12.07 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,8 2017.12.28 121

Pobierz wszystkie dokumenty