Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/06/11/01/2017

"zakup i sukcesywna dostawa materiałów dla stacji dializ "

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 312,0 2017-11-17 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 260,0 2017-11-17 65

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2017-11-17 50
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-11-17 49
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 285,5 2017-11-17 50
Umowa_dostawa i dzierżawa_dot zadań 2,4,5,6,13,14 doc 98,0 2017-11-17 52
Umowa_dzierżawa dot zadania nr 9 doc 79,0 2017-11-17 54
Umowa_sukc. dostawa dotyczy zad 1,3,7,8,10,11,12,15 doc 94,5 2017-11-17 52
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 210,5 2017-11-17 94
Załącznik 1 do zadania nr 2 doc 49,5 2017-11-17 58
Załącznik 1 do zadania nr 4 docx 18,5 2017-11-17 51
Załącznik nr 1 do zadania nr 5 docx 18,5 2017-11-17 54
Załącznik nr 1 do zadania nr 13 docx 21,5 2017-11-17 54
Załącznik nr 1 do zadania nr 14 docx 21,3 2017-11-17 55
Załącznik nr 1 do zadania nr 6 docx 17,5 2017-11-17 49
Załącznik nr 2 do zadania nr 13 docx 15,5 2017-11-17 51
Załącznik nr 2 do zadania nr 14 docx 15,6 2017-11-17 53
Załącznik nr 3 do zadania nr 13 docx 15,7 2017-11-17 49
Załącznik nr 4 do zadania nr 13 docx 15,2 2017-11-17 54
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,5 2017-11-17 52

Pobierz wszystkie dokumenty