Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2017

"Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017-10-09 351

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2017-10-09 171

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017-10-09 186
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017-10-09 183
Szczegółowy opis zamówienia rar 4594,2 2017-10-09 235
Wykaz osób doc 19,5 2017-10-09 172
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017-10-09 189
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2017-10-09 184
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,1 2017-10-09 190
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017-10-09 185

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 1333,3 2017-10-20 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017-10-24 175

Pobierz wszystkie dokumenty