Szczegóły ogłoszenia

NA/P/262/2017

"Remont pomieszczenia dla Samorządu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej w DS PROMIEŃ"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.10.09 361

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,7 2017.10.09 198

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.10.09 210
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.10.09 211
Szczegółowy opis zamówienia rar 4594,2 2017.10.09 246
Wykaz osób doc 19,5 2017.10.09 200
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2017.10.09 214
Wzór oferty na roboty budowlane docx 26,9 2017.10.09 211
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1013,1 2017.10.09 202
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.10.09 211

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ rar 1333,3 2017.10.20 176

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2017.10.24 204

Pobierz wszystkie dokumenty