Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/9/17

"Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,2 2017-10-09 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,9 2017-10-09 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-10-09 34
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017-10-09 37
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,6 2017-10-09 47
Wzór oferty na dostawy doc 23,8 2017-10-09 32
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,5 2017-10-09 36

Pobierz wszystkie dokumenty