Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/9/17

"Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,2 2017-10-09 135

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,9 2017-10-09 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017-10-09 119
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017-10-09 149
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,6 2017-10-09 136
Wzór oferty na dostawy doc 23,8 2017-10-09 119
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,5 2017-10-09 135

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 152,0 2017-11-03 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017-11-14 70

Pobierz wszystkie dokumenty