Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/9/17

"Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 43,2 2017.10.09 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,9 2017.10.09 233

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2017.10.09 244
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,9 2017.10.09 255
Szczegółowy opis zamówienia doc 24,6 2017.10.09 257
Wzór oferty na dostawy doc 23,8 2017.10.09 241
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 31,5 2017.10.09 314

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 152,0 2017.11.03 189

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.11.14 194

Pobierz wszystkie dokumenty