Szczegóły ogłoszenia

FER.271.16.2017

"Odbudowa dróg gminnych Czermna - Działki - Srokowiec i Ołpiny-Teresin"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 116,8 2017-09-20 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 143,0 2017-09-20 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-09-20 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 47,5 2017-09-20 53
załącznik nr 3 formularz ofertowy doc 39,5 2017-09-20 52
załącznik nr 4 wzór umowy doc 125,5 2017-09-20 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 27,5 2017-09-20 45

Pobierz wszystkie dokumenty