Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.6.IX.2017

"Dostawa leków i wyrobów medycznych"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 233,5 2017-09-29 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
09.10.2017 Do wszystkich Wykonawców doc 22,0 2017-10-09 30
SIWZ doc 229,5 2017-09-29 69
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy doc 103,0 2017-09-29 55
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy xls 495,0 2017-09-29 135
Załącznik nr 3 a- oświadczenie doc 35,5 2017-09-29 45
Załącznik nr 3 do SIWZ -JEDZ doc 201,0 2017-09-29 46
Załącznik nr 4 do SIWZ - Ośw. o grupie kapitałowej doc 29,5 2017-09-29 46
Załącznik nr 5 do SIWZ Istotne postanowienia umowy doc 81,5 2017-09-29 54

Pobierz wszystkie dokumenty