Szczegóły ogłoszenia

GK 271.19.2017

"Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2017-09-28 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,3 2017-09-28 165

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-09-28 181
opinia RIO pdf 672,2 2017-09-28 180
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2017-09-28 187
rbn pdf 790,7 2017-09-28 179
rbnds pdf 856,5 2017-09-28 173
rbz pdf 692,5 2017-09-28 177
uchwala_nr_273xxviii2017 pdf 173,6 2017-09-28 182
Wzór oferty na dostawy doc 77,5 2017-09-28 177
zalacznik_nr_1__wpf pdf 2147,0 2017-09-28 184
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 45,5 2017-09-28 186

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,2 2017-09-29 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-10-06 186

Pobierz wszystkie dokumenty