Szczegóły ogłoszenia

GK 271.19.2017

"Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2017 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań."

Urząd Miejski w Woźnikach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,3 2017-09-28 127

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,3 2017-09-28 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2017-09-28 110
opinia RIO pdf 672,2 2017-09-28 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2017-09-28 121
rbn pdf 790,7 2017-09-28 122
rbnds pdf 856,5 2017-09-28 108
rbz pdf 692,5 2017-09-28 113
uchwala_nr_273xxviii2017 pdf 173,6 2017-09-28 117
Wzór oferty na dostawy doc 77,5 2017-09-28 112
zalacznik_nr_1__wpf pdf 2147,0 2017-09-28 112
Załącznik do SIWZ(wzór) doc 45,5 2017-09-28 126

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 17,2 2017-09-29 107

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2017-10-06 112

Pobierz wszystkie dokumenty