Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-71/17

"Usługa serwisu pogwarancyjnego obejmującego urządzenie Magnetom Avanto z wyposażeniem oraz stacje robocze syngo MM i uzupełnienie helu w rezonansie"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2017-OJS182-372857-pl pdf 121,2 2017-09-22 596

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna doc 108,7 2017-09-22 385

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,6 2017-09-22 369
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 78,1 2017-09-22 367
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 docx 19,7 2017-09-22 375
Wzór oferty zał. nr 1 doc 23,8 2017-09-22 375
Wzór umowy zał. nr 3 docx 33,5 2017-09-22 378

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kraków - odwołanie do KIO pdf 6549,0 2017-10-02 294
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pdf 258,0 2017-10-02 275

Pobierz wszystkie dokumenty