Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-71/17

"Usługa serwisu pogwarancyjnego obejmującego urządzenie Magnetom Avanto z wyposażeniem oraz stacje robocze syngo MM i uzupełnienie helu w rezonansie"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2017-OJS182-372857-pl pdf 121,2 2017.09.22 913

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 73,2 2017.10.24 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna po zmianie doc 108,6 2017.09.22 619

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,6 2017.09.22 606
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 78,1 2017.09.22 604
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 docx 19,7 2017.09.22 614
Wzór oferty zał. nr 1 doc 23,8 2017.09.22 618
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie docx 33,9 2017.09.22 634

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,6 2017.10.24 246

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 66,5 2017.10.24 253

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kraków - odwołanie do KIO pdf 6549,0 2017.10.02 545
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pdf 258,0 2017.10.02 521

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 18,3 2017.11.02 181
Sprostowanie 2017-OJS205-423822-pl pdf 69,7 2017.10.25 236

Pobierz wszystkie dokumenty