Szczegóły ogłoszenia

ZP-271-71/17

"Usługa serwisu pogwarancyjnego obejmującego urządzenie Magnetom Avanto z wyposażeniem oraz stacje robocze syngo MM i uzupełnienie helu w rezonansie"

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu usługi nr 2017-OJS182-372857-pl pdf 121,2 2017-09-22 883

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie zmian pdf 73,2 2017-10-24 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na usługi procedura pełna po zmianie doc 108,6 2017-09-22 588

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej zał. nr 4 doc 25,6 2017-09-22 575
Jednolity europejski dokument zamówienia zał. nr 2 doc 78,1 2017-09-22 582
Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1.1 docx 19,7 2017-09-22 574
Wzór oferty zał. nr 1 doc 23,8 2017-09-22 580
Wzór umowy zał. nr 3 po zmianie docx 33,9 2017-09-22 589

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 60,6 2017-10-24 222

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 66,5 2017-10-24 222

Odwołania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kraków - odwołanie do KIO pdf 6549,0 2017-10-02 511
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pdf 258,0 2017-10-02 484

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokol z otwarcia ofert doc 18,3 2017-11-02 142
Sprostowanie 2017-OJS205-423822-pl pdf 69,7 2017-10-25 211

Pobierz wszystkie dokumenty