Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-544/17

"Dostawa 1 sztuki laptopa dla WEAIiIB i dostawa 1 sztuki laptopa dla ACMIN - KC-zp.272-544/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 231,2 2017-09-22 97

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,2 2017-09-22 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,3 2017-09-22 99
Wzór formularza oferty doc 27,0 2017-09-22 85
Wzór umowy - dostawy doc 32,2 2017-09-22 88

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,5 2017-10-27 53

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2017-11-07 34
espd-request xml 121,0 2017-09-22 99
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017-10-25 55
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017-11-07 35
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 218,2 2017-10-27 56
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2017-10-27 56

Pobierz wszystkie dokumenty