Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-544/17

"Dostawa 1 sztuki laptopa dla WEAIiIB i dostawa 1 sztuki laptopa dla ACMIN - KC-zp.272-544/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 231,2 2017.09.22 218

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania częściowego nr 2 - wyniki częściowe doc 22,6 2017.12.20 159

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,2 2017.09.22 198

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 75,3 2017.09.22 219
Wzór formularza oferty doc 27,0 2017.09.22 214
Wzór umowy - dostawy doc 32,2 2017.09.22 230

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 216,5 2017.10.27 182

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,0 2017.11.07 177
espd-request xml 121,0 2017.09.22 210
informacja o zmianie ogłoszenia doc 214,9 2017.10.25 189
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017.11.07 168
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 218,2 2017.10.27 184
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 215,5 2017.10.27 182

Pobierz wszystkie dokumenty