Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-526/17

"dostawa 2 notebooków dla WIMIC - KC-zp.272-526/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,9 2017.09.21 179

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,5 2017.09.21 153

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,1 2017.10.30 129
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2017.09.21 163
Wzór formularza oferty doc 27,4 2017.09.21 173
Wzór umowy - dostawy doc 29,6 2017.09.21 168

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 120,8 2017.09.21 153
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017.10.30 127

Pobierz wszystkie dokumenty