Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-526/17

"dostawa 2 notebooków dla WIMIC - KC-zp.272-526/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 225,9 2017-09-21 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,5 2017-09-21 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,1 2017-10-30 27
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia doc 220,0 2017-09-21 65
Wzór formularza oferty doc 27,4 2017-09-21 66
Wzór umowy - dostawy doc 29,6 2017-09-21 66

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 120,8 2017-09-21 64
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2017-10-30 29

Pobierz wszystkie dokumenty