Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.29.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 125,7 2017-09-19 184

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 86,0 2017-09-22 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,0 2017-09-19 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 49,5 2017-09-19 143
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017-09-19 158
Projekt umowy doc 152,5 2017-09-19 134
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 66,8 2017-09-19 196
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017-09-19 178
zał. 2 wykaz pojazdów doc 35,5 2017-09-19 167
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-09-19 168
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2017-09-19 197
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 36,0 2017-09-19 164
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2017-09-19 153

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2017-10-18 144
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 19,9 2017-10-18 127

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2017-10-26 139
Obowiązujący Formularz oferty doc 49,5 2017-10-18 146
Obowiązujący Projekt umowy doc 152,5 2017-10-18 132

Pobierz wszystkie dokumenty