Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.29.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 125,7 2017-09-19 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 86,0 2017-09-22 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,0 2017-09-19 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 49,5 2017-09-19 4
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017-09-19 44
Projekt umowy doc 152,5 2017-09-19 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 66,8 2017-09-19 62
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017-09-19 47
zał. 2 wykaz pojazdów doc 35,5 2017-09-19 42
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017-09-19 47
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2017-09-19 49
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 36,0 2017-09-19 42
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2017-09-19 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2017-10-18 16
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 19,9 2017-10-18 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Obowiązujący Formularz oferty doc 49,5 2017-10-18 16
Obowiązujący Projekt umowy doc 152,5 2017-10-18 10

Pobierz wszystkie dokumenty