Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.29.2017

"Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń pdf 125,7 2017.09.19 230

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 86,0 2017.09.22 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 63,0 2017.09.19 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 49,5 2017.09.19 183
Mapa Gminy Niepołomice jpg 54,9 2017.09.19 197
Projekt umowy doc 152,5 2017.09.19 180
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 66,8 2017.09.19 234
zał. 1 wykaz wykonanych usług doc 43,5 2017.09.19 223
zał. 2 wykaz pojazdów doc 35,5 2017.09.19 210
zał. 3 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2017.09.19 217
zał. 4 Jednolity europejski dokument zamówienia doc 76,6 2017.09.19 243
zał. 5 oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 36,0 2017.09.19 214
zał. 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,1 2017.09.19 213

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,9 2017.10.18 205
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 doc 19,9 2017.10.18 191

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,0 2017.10.26 189
Obowiązujący Formularz oferty doc 49,5 2017.10.18 190
Obowiązujący Projekt umowy doc 152,5 2017.10.18 186

Pobierz wszystkie dokumenty