Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-549/17

"Usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą, w miesiącu październik 2017 r., na zajęcia terenowe ze studentami, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-549/17."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 346,5 2017-09-18 139

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 119,5 2017-09-18 127

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,0 2017-09-18 126
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017-09-18 122
Wzór formularza oferty doc 38,5 2017-09-18 130
Wzór umowy - usługi doc 65,5 2017-09-18 132

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 232,0 2017-09-22 121

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-09-22 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wzór formularza oferty doc 38,5 2017-09-22 110
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 231,3 2017-09-22 108
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-09-22 112

Pobierz wszystkie dokumenty