Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-549/17

"Usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą, w miesiącu październik 2017 r., na zajęcia terenowe ze studentami, dla WGGiOŚ - Kc-zp.272-549/17."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 346,5 2017-09-18 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 119,5 2017-09-18 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 39,0 2017-09-18 49
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu doc 38,0 2017-09-18 44
Wzór formularza oferty doc 38,5 2017-09-18 46
Wzór umowy - usługi doc 65,5 2017-09-18 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 232,0 2017-09-22 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 224,5 2017-09-22 34

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wzór formularza oferty doc 38,5 2017-09-22 34
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA docx 231,3 2017-09-22 33
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 223,5 2017-09-22 34

Pobierz wszystkie dokumenty