Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017.09.14 334

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017.09.14 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.09.14 200
OPZ pdf 5052,3 2017.09.14 209
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017.09.14 207
Przedmiar robót pdf 824,2 2017.09.14 196
STWiOR pdf 5800,2 2017.09.14 199
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017.09.14 200
Wzór umowy na roboty budowlane doc 132,5 2017.09.14 192

Pobierz wszystkie dokumenty