Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-22/17

"Remont pomieszczeń Instytutu Inteligentnych Systemów Informatycznych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,8 2017-09-14 239

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,5 2017-09-14 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017-09-14 103
OPZ pdf 5052,3 2017-09-14 111
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2017-09-14 102
Przedmiar robót pdf 824,2 2017-09-14 106
STWiOR pdf 5800,2 2017-09-14 107
Wzór oferty na roboty budowlane docx 19,8 2017-09-14 101
Wzór umowy na roboty budowlane doc 132,5 2017-09-14 96

Pobierz wszystkie dokumenty