Szczegóły ogłoszenia

ZP/2199/U/17

"wykonywanie przeglądów serwisowych central wentylacyjnych, agregatów, wody lodowej, klimakonwektorów i nawilżaczy w obiektach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 583397 docx 40,2 2017.09.07 285

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 500030256 docx 14,1 2017.09.19 265

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 247,5 2017.09.19 251

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik na 3aa - zakres czynności serwisowych WCZT doc 34,0 2017.09.07 281
Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy doc 45,0 2017.09.07 277
Załącznik nr 2a - formularz cenowy Poznan Morasko doc 753,0 2017.09.07 301
Załącznik nr 2aa- formularz cenowy Poznań WCZT doc 151,5 2017.09.07 279
Załącznik nr 2ab formularz cenowy Poznań Coll. Historicum doc 102,0 2017.09.19 269
Załącznik nr 2b - formularz cenowy Piła Gniezno Kalisz Obrzycko Gułtowy doc 145,0 2017.09.07 278
Załącznik nr 2c - formularz cenowy Słubice doc 145,5 2017.09.07 278
Załącznik nr 3a - zakres czynności serwisowych Centrale Poznań doc 31,0 2017.09.07 291
Załącznik nr 3b - zakres czynności serwisowych Centrale Kalisz Piła Obrzyc doc 31,0 2017.09.07 286
Załącznik nr 3c - zakres czynności serwisowych Centrale Słubice doc 31,0 2017.09.07 294
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niewykluczeniu doc 79,0 2017.09.07 268
Załącznik nr 4a - Oświadczenia o podmiocie, na którego zasoby powołuje się W doc 38,0 2017.09.07 289
Załącznik nr 4b - Oświadczenia o podwykonawcach doc 47,0 2017.09.07 267
Załącznik nr 5 - Wykaz osób doc 38,5 2017.09.07 279
Załącznik nr 6- wykaz usług doc 42,5 2017.09.07 271
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów_C doc 46,0 2017.09.07 268
Załącznik nr 8 - istotne postanowienia umowy doc 77,0 2017.09.07 289
załącznik nr 9 - wzór informacji o grupie kapitałowej doc 83,5 2017.09.07 263

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ pdf 3485,8 2017.09.19 277

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zestawienie ofert ZP2119U doc 42,0 2017.10.05 239

Pobierz wszystkie dokumenty