Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-374/17

"utrzymanie czystości powierzchni ogólnodostępnych, sal wykładowych i pomieszczeń biurowych w pawilonach AGH - KC-zp.272-374/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 354,5 2017-06-19 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 137,5 2017-06-19 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Kalkulacja cenowa doc 52,0 2017-06-19 154
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 40,5 2017-06-19 147
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-2 doc 169,0 2017-06-19 176
Wzór formularza oferty - usługi doc 47,0 2017-06-19 150
Wzór umowy - usługi doc 154,0 2017-06-19 157
Załącznik nr 5- Zakres prac obejmujących poszczególne kategorie utrzymania doc 61,0 2017-06-19 166

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 223,5 2017-06-21 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2017-06-27 108
NOWY Wzór umowy doc 138,5 2017-06-21 113
Oswiadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- doc 46,5 2017-06-27 100

Pobierz wszystkie dokumenty