Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/13/06/01/2017

"Zakup i dostawa endosonografu (EUS)"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2017-06-16 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 179,5 2017-06-16 223

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-06-16 211
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-06-16 214
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,5 2017-06-16 216
Szczegółowy opis zamówienia doc 173,0 2017-06-16 232
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 32,5 2017-06-16 221
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,5 2017-06-16 221
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017-06-16 215

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 41,0 2017-07-19 37

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2017-07-26 36
Wzór umowy na dostawy lub usługi_19072017 doc 64,0 2017-07-19 36

Pobierz wszystkie dokumenty