Szczegóły ogłoszenia

CSKDZMIZP-2375/13/06/01/2017

"Zakup i dostawa endosonografu (EUS)"

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 107,3 2017-06-16 56

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 179,5 2017-06-16 210

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2017-06-16 200
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym doc 39,5 2017-06-16 202
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 287,5 2017-06-16 205
Szczegółowy opis zamówienia doc 173,0 2017-06-16 220
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 32,5 2017-06-16 210
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 63,5 2017-06-16 209
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,0 2017-06-16 204

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 41,0 2017-07-19 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 36,5 2017-07-26 25
Wzór umowy na dostawy lub usługi_19072017 doc 64,0 2017-07-19 25

Pobierz wszystkie dokumenty