Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/6/17

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,3 2017-06-16 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,7 2017-06-16 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-06-16 56
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2017-06-16 56
Szczegółowy opis zamówienia doc 199,9 2017-06-16 87
Wzór oferty na dostawy doc 24,1 2017-06-16 56
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 27,3 2017-06-16 58

Pobierz wszystkie dokumenty