Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/6/17

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,3 2017-06-16 160

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,0 2017-07-06 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,7 2017-06-16 305

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-06-16 277
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2017-06-16 297
Szczegółowy opis zamówienia doc 199,9 2017-06-16 345
Wzór oferty na dostawy doc 24,1 2017-06-16 280
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 27,3 2017-06-16 280

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 184,1 2017-07-11 155

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,9 2017-07-26 111

Pobierz wszystkie dokumenty