Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/6/17

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 39,3 2017.06.16 307

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) doc 22,0 2017.07.06 268

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 57,7 2017.06.16 439

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.06.16 407
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2017.06.16 426
Szczegółowy opis zamówienia doc 199,9 2017.06.16 477
Wzór oferty na dostawy doc 24,1 2017.06.16 408
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 27,3 2017.06.16 418

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 184,1 2017.07.11 290

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 26,9 2017.07.26 243

Pobierz wszystkie dokumenty