Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-368/17

"Wykonywanie bieżących robót remontowych w lokalach mieszkalnych i budynkach zakładowych w Krakowie stanowiących własność AGH. KC-zp.272-368/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 380,0 2017-06-14 141

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 75,5 2017-06-14 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 51,0 2017-06-14 160
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 41,0 2017-06-14 161
Wzór formularza oferty doc 48,0 2017-06-14 159
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 36,5 2017-06-14 157
wzór umowy doc 217,0 2017-06-14 164
wzór Wykaz osób doc 48,0 2017-06-14 158
wzór wykazu robót budowlanych doc 47,5 2017-06-14 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 39,5 2017-06-14 159

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 225,0 2017-06-22 110
Powiadomienie o zmianach w SIWZ (2) doc 232,0 2017-06-23 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej docx 25,8 2017-06-29 103
zestawienie z otwarcia pdf 234,6 2017-06-29 134

Pobierz wszystkie dokumenty