Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-366/17

"Przystosowanie pawilonu D-14 do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - etap II - na terenie AGH w Krakowie- KC-zp.272-366/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie doc 382,0 2017-06-13 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 81,6 2017-06-13 211

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 29,1 2017-06-13 190
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji docx 27,0 2017-06-13 188
Wzór formularza oferty docx 26,8 2017-06-13 188
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-06-13 189
wzór umowy docx 78,0 2017-06-13 188
wzór Wykaz osób doc 51,0 2017-06-13 192
wzór wykazu wykonanych robót docx 28,3 2017-06-13 190
Wzór zobowiązania doc 91,5 2017-06-13 194

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 227,0 2017-06-22 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 250,4 2017-06-28 167

Pobierz wszystkie dokumenty