Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-367/17

"remont pionów wentylacyjnych i świetlików pawilonu A-4 AGH w Krakowie - etap I -KC-zp.272-367/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 238,0 2017-06-12 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,2 2017-06-12 148

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzor umowy doc 226,0 2017-06-12 155
Formularz oferty doc 50,0 2017-06-12 155
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-06-12 129
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017-06-12 157
Wykaz osób doc 53,5 2017-06-12 153
Wykaz robót doc 45,5 2017-06-12 154
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-06-12 157
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-06-12 155

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,2 2017-06-22 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017-06-27 128

Pobierz wszystkie dokumenty