Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-367/17

"remont pionów wentylacyjnych i świetlików pawilonu A-4 AGH w Krakowie - etap I -KC-zp.272-367/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 238,0 2017-06-12 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,2 2017-06-12 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzor umowy doc 226,0 2017-06-12 108
Formularz oferty doc 50,0 2017-06-12 109
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 53,5 2017-06-12 81
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu docx 25,1 2017-06-12 111
Wykaz osób doc 53,5 2017-06-12 107
Wykaz robót doc 45,5 2017-06-12 108
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 32,5 2017-06-12 110
Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego doc 40,5 2017-06-12 108

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 216,2 2017-06-22 70

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2017-06-27 81

Pobierz wszystkie dokumenty