Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.25.2017

"Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6307,4 2017-06-07 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 589,2 2017-06-07 112

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1285,0 2017-06-13 45
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 308,0 2017-06-21 34
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 323,1 2017-06-13 58
Załacznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 17921,0 2017-06-07 114
Załacznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 550,9 2017-06-07 113
Załącznik nr 1 doc 102,0 2017-06-07 112
Załącznik nr 11 - PROJEKT ROZBIÓRKI pdf 2869,2 2017-06-07 112
Załącznik nr 12 Przedmiar- elektryka pdf 17,6 2017-06-07 19
Załącznik nr 12 Przedmiar- Rozbiórka wieży pdf 15,7 2017-06-07 109
Załącznik nr 12 Przedmiar- Wieża pdf 39,8 2017-06-07 118
Załącznik nr 2 doc 43,5 2017-06-07 113
Załącznik nr 3 doc 47,5 2017-06-07 109
Załącznik nr 4 doc 35,0 2017-06-07 107
Załącznik nr 5 doc 36,0 2017-06-07 108
Załącznik nr 6 doc 35,0 2017-06-07 106
Załącznik nr 7 pdf 635,2 2017-06-07 110
Załącznik nr 8 doc 43,0 2017-06-07 110
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 472,3 2017-06-13 64

Pobierz wszystkie dokumenty