Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.25.2017

"Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6307,4 2017-06-07 133

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 589,2 2017-06-07 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 76,0 2017-07-04 86
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1285,0 2017-06-13 103
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 308,0 2017-06-21 90
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 544,9 2017-06-28 69
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 323,1 2017-06-13 112
Załacznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 17921,0 2017-06-07 182
Załacznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 550,9 2017-06-07 169
Załącznik nr 1 doc 102,0 2017-06-07 159
Załącznik nr 11 - PROJEKT ROZBIÓRKI pdf 2869,2 2017-06-07 171
Załącznik nr 12 Przedmiar- elektryka pdf 17,6 2017-06-07 90
Załącznik nr 12 Przedmiar- Rozbiórka wieży pdf 15,7 2017-06-07 158
Załącznik nr 12 Przedmiar- Wieża pdf 39,8 2017-06-07 177
Załącznik nr 2 doc 43,5 2017-06-07 163
Załącznik nr 3 doc 47,5 2017-06-07 159
Załącznik nr 4 doc 35,0 2017-06-07 157
Załącznik nr 5 doc 36,0 2017-06-07 157
Załącznik nr 6 doc 35,0 2017-06-07 157
Załącznik nr 7 pdf 635,2 2017-06-07 164
Załącznik nr 8 doc 43,0 2017-06-07 164
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 472,3 2017-06-13 122

Pobierz wszystkie dokumenty