Szczegóły ogłoszenia

S.270.2.25.2017

"Budowa wieży obserwacyjnej do celów przeciwpożarowych w miejscowości Głusko oraz rozbiórka istniejącej wieży"

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głusko

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 6307,4 2017-06-07 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 589,2 2017-06-07 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 76,0 2017-07-04 134
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 1285,0 2017-06-13 152
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 308,0 2017-06-21 133
Wyjaśnienie treści SIWZ pdf 544,9 2017-06-28 110
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 323,1 2017-06-13 160
Załacznik nr 10 - Projekt budowlano-wykonawczy pdf 17921,0 2017-06-07 238
Załacznik nr 9 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 550,9 2017-06-07 221
Załącznik nr 1 doc 102,0 2017-06-07 211
Załącznik nr 11 - PROJEKT ROZBIÓRKI pdf 2869,2 2017-06-07 220
Załącznik nr 12 Przedmiar- elektryka pdf 17,6 2017-06-07 128
Załącznik nr 12 Przedmiar- Rozbiórka wieży pdf 15,7 2017-06-07 198
Załącznik nr 12 Przedmiar- Wieża pdf 39,8 2017-06-07 219
Załącznik nr 2 doc 43,5 2017-06-07 203
Załącznik nr 3 doc 47,5 2017-06-07 198
Załącznik nr 4 doc 35,0 2017-06-07 196
Załącznik nr 5 doc 36,0 2017-06-07 197
Załącznik nr 6 doc 35,0 2017-06-07 201
Załącznik nr 7 pdf 635,2 2017-06-07 217
Załącznik nr 8 doc 43,0 2017-06-07 214
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pdf 472,3 2017-06-13 166

Pobierz wszystkie dokumenty