Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-280/17

"dostawa i wykonanie mebli biurowych wraz ze stołem konferencyjnym do sekretariatu Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków- KC-zp.272-280/17"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 226,5 2017-06-07 190

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - 280 doc 1152,5 2017-06-07 339

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,2 2017-06-07 138
Wzór formularza oferty - 280 doc 52,0 2017-06-07 340
Wzór umowy - 280 doc 67,0 2017-06-07 321

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 280 docx 33,4 2017-07-14 140
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2017-07-14 145
JEDZ 280 xml 231,4 2017-06-07 329

Pobierz wszystkie dokumenty