Szczegóły ogłoszenia

SB.270.1.2017

"Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania realizowane w ramach Projektu pod nazwą. " Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich " realizowanego w ramach POIiŚ 2014 - 2020. Zamówienie podzielone jest na części ( zadania ). Liczba zadań - 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji, opracowań, zaświadczeń i pozwoleń wymaganych obowią"

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 204,0 2017-05-30 92

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 1984,8 2017-05-30 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 1928,7 2017-05-30 87
JEDZ doc 183,5 2017-05-30 93
Podręczni wdrażania projektu cz. I pdf 15793,9 2017-05-30 82
Podręcznik wdrażania projektu cz. II pdf 4132,0 2017-05-30 93
Wzór oferty na dostawy doc 1928,3 2017-05-30 82
Wzór umowy docx 69,3 2017-05-30 83
Założenia do projektowania docx 53,2 2017-05-30 88
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 1930,0 2017-05-30 84

Pobierz wszystkie dokumenty