Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.5.2017

"Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Grobli - etap I"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 520071 docx 24,8 2017-05-29 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 55,7 2017-05-29 156

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 3632,1 2017-05-29 186
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,8 2017-05-29 163
Formularz_oferty doc 50,5 2017-05-29 164
Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy doc 34,0 2017-05-29 163
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 75,5 2017-05-29 166
Projekt umowy doc 204,0 2017-05-29 170
STWIOR pdf 181,0 2017-05-29 167
Wykaz robót budowlanych doc 36,0 2017-05-29 164
Wykaz osób doc 35,5 2017-05-29 161
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,8 2017-05-29 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,5 2017-06-13 99

Pobierz wszystkie dokumenty