Szczegóły ogłoszenia

ZOZ.DZP.271.5.V.2017

"ROBOTY BUDOWLANE- WYMIANA RUROCIĄGU CO ORAZ CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY DO BUDYNKU MIESZKALNO- GOSPODARCZEGO (SOBS)"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 98,0 2017-05-25 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
09.06.2017 zestawienie z otwarcia ofert xls 24,0 2017-06-09 95
Odpowiedzi ZOZ.DZP.271.5.V.2017 doc 53,5 2017-06-06 89
SIWZ doc 193,5 2017-05-25 185
Załącznik nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy doc 54,0 2017-05-25 173
Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy doc 176,0 2017-05-25 171
Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie doc 62,5 2017-05-25 166
Załącznik nr 4 do do SIWZ doc 34,5 2017-05-25 178
Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót b doc 389,5 2017-05-25 175
Załącznik nr 6 do SIWZ Przedmiar robót pdf 877,7 2017-05-25 192
Załącznik nr 7 do SIWZ- Procedura pdf 16566,9 2017-05-25 175
Załącznik nr 8 do SIWZ -Wykaz osób doc 31,0 2017-05-25 168
Załącznik nr 9 do SIWZ Kopia Mapy Zasadniczej, Rysunek - trasa rurociągów w pdf 1416,1 2017-05-25 186

Pobierz wszystkie dokumenty