Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-07/17

"Wykonanie projektu i druku dyplomów ukończenia studiów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 68,0 2017.05.12 408

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,1 2017.05.22 199

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,6 2017.05.12 378

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.05.12 357
Formularz oferty doc 53,0 2017.05.12 360
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017.05.12 348
Projekt umowy doc 64,5 2017.05.12 353
Projekt umowy zmieniony doc 66,5 2017.05.22 198
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 37,5 2017.05.12 337
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 80,5 2017.05.12 393
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2017.05.12 355
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2017.05.12 343

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,7 2017.05.22 219

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2017.05.25 181

Pobierz wszystkie dokumenty