Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-07/17

"Wykonanie projektu i druku dyplomów ukończenia studiów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 68,0 2017-05-12 352

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP (zmiana 1) doc 3,1 2017-05-22 136

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 55,6 2017-05-12 320

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017-05-12 287
Formularz oferty doc 53,0 2017-05-12 301
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2017-05-12 287
Projekt umowy doc 64,5 2017-05-12 295
Projekt umowy zmieniony doc 66,5 2017-05-22 142
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 37,5 2017-05-12 281
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 80,5 2017-05-12 327
Wykaz dostaw lub usług doc 20,0 2017-05-12 290
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,0 2017-05-12 282

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 26,7 2017-05-22 156

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,6 2017-05-25 121

Pobierz wszystkie dokumenty