Szczegóły ogłoszenia

PN/SM/4/17

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,8 2017.04.27 457

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 21,3 2017.05.02 515

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 53,9 2017.04.27 530

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.04.27 558
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2017.04.27 554
Szczegółowy opis zamówienia doc 142,8 2017.04.27 694
Wzór oferty na dostawy doc 24,2 2017.04.27 560
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 25,4 2017.04.27 589

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 413,7 2017.05.05 531

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 30,3 2017.05.12 503

Pobierz wszystkie dokumenty