Szczegóły ogłoszenia

PPN/L/3/17

"Dostawa leków przeciwwirusowych bezinterferonowych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,5 2017.03.31 534

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 54,9 2017.03.31 591

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2017.03.31 718
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,4 2017.03.31 737
Szczegółowy opis zamówienia doc 23,0 2017.03.31 727
Wzór oferty na dostawy doc 23,9 2017.03.31 700
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 27,4 2017.03.31 693

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 134,8 2017.04.26 486

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2017.05.09 483

Pobierz wszystkie dokumenty