Szczegóły ogłoszenia

PN/DA/9/16

"Dostawa odczynników do badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów przez okres 24 miesięcy."

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 33,1 2016.12.21 513

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 38,0 2016.12.28 504

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 55,3 2016.12.21 500

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2016.12.21 579
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2016.12.21 603
Szczegółowy opis zamówienia doc 71,0 2016.12.21 638
Wzór oferty na dostawy doc 24,8 2016.12.21 585
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,5 2016.12.21 595

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 278,0 2016.12.29 497

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2017.01.04 494

Pobierz wszystkie dokumenty