Szczegóły ogłoszenia

PN/L/6/16

"Dostawa produktów leczniczych"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 87,5 2016.10.11 494

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 150,5 2016.10.11 417

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2016.10.11 496
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2016.10.11 468
Szczegółowy opis zamówienia doc 63,4 2016.10.11 602
Wzór oferty na dostawy doc 47,5 2016.10.11 497
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 28,4 2016.10.11 509

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 170,0 2016.10.17 505

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2016.10.20 480

Pobierz wszystkie dokumenty