Szczegóły ogłoszenia

CRZP/59/2015/AEZ

"Dostawa zdalnie sterowanego drona hydrograficznego zintegrowanego z precyzyjnym systemem pozycjonowania GNSS, echosondą pionową oraz oprogramowaniem - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
223330-2015 Ogłoszenie o zamówieniu pdf 50,9 2015.08.28 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 219,0 2015.08.28 263

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Specyfikacja techniczna doc 68,0 2015.08.28 380
2_Wzór oferty doc 66,0 2015.08.28 315
3_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 44,0 2015.08.28 304
4_Wykaz dostaw doc 51,5 2015.08.28 326
5_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 51,0 2015.08.28 321
6_Oświadczenie dla osoby fizycznej doc 43,5 2015.08.28 303
7_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej doc 35,0 2015.08.28 326
8_Wzór umowy doc 87,5 2015.08.28 332

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ pdf 348,1 2015.09.03 296

Pobierz wszystkie dokumenty