Szczegóły ogłoszenia

PN/RD/9/15

"Remont dachu Budynku Oddziału Zakaźnego w technologii natrysku pianką PUR grubości 9 cm z malowaniem i posypką łupkową przeciw UV"

Szpital Specjalistyczny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 156,5 2015.08.04 657

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 51,9 2015.08.04 546

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2015.08.04 724
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 23,2 2015.08.04 706
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 20,1 2015.08.04 705
Szczegółowy opis zamówienia doc 19,0 2015.08.04 722
Wzór oferty na roboty budowlane doc 21,7 2015.08.04 706
Wzór umowy na roboty budowlane doc 35,5 2015.08.04 765

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 132,2 2015.08.17 623

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cd. załącznika nr 4 do SIWZ PRZEDMIAR DACH ZAKAŹNY pdf 911,7 2015.08.04 731

Pobierz wszystkie dokumenty