Szczegóły wyników

142/2023

"Dostawy sukcesywne ryb, śledzi i przetworów rybnych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Unieważnienie postępowania

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania doc 25,0 2024.01.19 34

Pobierz wszystkie dokumenty