Szczegóły wyników

139/2023

"Opieka serwisowa nad systemem AGFA IMAX 6 zainstalowanym w Zakładzie Radiologii Lekarskiej "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,4 2023.12.29 35

Pobierz wszystkie dokumenty