Szczegóły wyników

137/2023

"Dostawy sukcesywne materiałów barierowych"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 23,9 2024.01.10 30

Pobierz wszystkie dokumenty