Szczegóły wyników

133/2023

"Roboty budowlane w zakresie remontu pomieszczeń w budynku nr 5 - fizykoterapia"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty doc 25,0 2024.01.02 45

Pobierz wszystkie dokumenty