Szczegóły wyników

138/2023

"Dostawy sukcesywne różnych artykułów oraz wody mineralnej źródlanej"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Wyniki

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety doc 24,3 2023.12.19 41

Pobierz wszystkie dokumenty